• Μοριακός έλεγχος (RT-PCR)
  • Rapid test (Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου)
  • Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Tο τμήμα Μοριακού Ελέγχου του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ / The Athens Clinic με τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα διεξάγει έγκυρα και γρήγορα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ανίχνευσης κορωνοϊού.

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Μοριακός
έλεγχος

(RT-PCR)

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 19:00
Σάββατο: 08:00 – 16:00
Κυριακή: 09:00 – 15:00

Κόστος: 60 ευρώ

Για δειγματοληψίες Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 15:00, τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται την επόμενη ημέρα έως τις 13:00.

Πληροφορίες
για τον Μοριακό
Έλεγχο

Σκοπός του ελέγχου είναι η ιχνηλάτηση κορωνοϊού στον οργανισμό του ασθενούς. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου αγγίζει το 100% σε υλικά αναφοράς για τον νέο κορωνοϊό. Τα δείγματα λαμβάνονται από τον φάρυγγα και τη ρινική κοιλότητα μέσα σε ένα λεπτό. Στα δείγματα που παραλαμβάνονται από το ανώτερο (συνηθέστερα) ή το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα εφαρμόζεται μεθοδολογία Real time PCR (μέθοδος αναφοράς) έναντι συγκεκριμένων γονιδιακών στόχων του ιού SARS-CoV-2 αλλά και των κυριότερων αναπνευστικών ιών (ιός της γρίπης τύπου Α & Β και Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός – RSV).

Η ανάλυση πραγματοποιείται σε έναν υπερσύγχρονο αναλυτή μοριακής βιολογίας, πιστοποιημένο για in vitro διάγνωση (CE-IVD), σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο βιολογικής ασφάλειας ΙΙ.

Οι δειγματοληψίες διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (isobox), από εξειδικευμένο προσωπικό που τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας.

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Rapid Test

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 19:00
Σάββατο: 08:00 – 16:00
Κυριακή: 09:00 – 15:00

Κόστος Rapid Test: 10 ευρώ

Κόστος Δειγματοληψίας: 10 ευρώ

Πληροφορίες
για το Rapid Test

Σκοπός της εξέτασης είναι η γρήγορη ιχνηλάτιση του ιού SARS-CoV-2 στον οργανισμό του ασθενούς. Η εξέταση ενδείκνυται τόσο για συμπτωματικά όσο και για ασυμπτωματικά άτομα.

Το Rapid Test (Τεστ ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου) για τον ιό SARS-CoV-2 αποτελεί μία ακόμη διαγνωστική επιλογή για τον άμεσο εντοπισμό νέων κρουσμάτων της τρέχουσας πανδημίας πέραν του Μοριακού Ελέγχου με RT-PCR. Η εξέταση γίνεται ανώδυνα, με δείγμα ρινοφαρυγγικού ή στοματικού επιχρίσματος. Το τεστ που διενεργείται στην κλινική είναι πιστοποιημένο για διαγνωστική χρήση (CE-IVD) και περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο κατάλογο των τεστ αντιγόνου εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, ενώ παράλληλα διαθέτει από τις υψηλότερες διαγνωστικές παραμέτρους της αγοράς (ευαισθησία >96% και ειδικότητα>99%).

Οι δειγματοληψίες διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (isobox), από εξειδικευμένο προσωπικό που τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας.

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Τεστ
Ανίχνευσης
Αντισωμάτων

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 18:00
Σάββατο: 08:00 – 18:00

Κόστος: 25 ευρώ

Πληροφορίες
για το Τεστ
Ανίχνευσης
Αντισωμάτων

Το τεστ διεξάγεται με σκοπό να ανιχνεύσει την ύπαρξη αντισωμάτων για τον κορωνοϊό. Η εξειδικευμένη ομάδα Μοριακού Ελέγχου λαμβάνει δείγμα μέσω αιμοληψίας και στη συνέχεια με τους υπερσύγχρονους ανοσολογικούς αναλυτές Cobas e411 της Roche Diagnostics – πραγματοποιείται η ανίχνευση ολικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 με τη μεθοδολογία της ανοσοηλεκτροχημειοφωταύγειας-ECLIA (CE-IVD).

  • Το τεστ ανιχνεύει την ύπαρξη αντισωμάτων του ιού, δεν αποτελεί όμως απόλυτη ένδειξη για μελλοντική ανοσία.
  • Συστήνεται η διεξαγωγή του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων μόνον όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης από SARS-CoV-2.