• Μοριακός έλεγχος για COVID-19 και Γρίπη τύπου Α & Β

Αποτελέσματα σε 1 ώρα!

  • Μοριακός έλεγχος (RT-PCR)
  • Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Tο τμήμα Μοριακού Ελέγχου του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ / The Athens Clinic με τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα διεξάγει έγκυρα και γρήγορα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ανίχνευσης κορωνοϊού.

Αποτελέσματα σε 1 ώρα!

Μοριακός
έλεγχος

για COVID-19
και Γρίπη
τύπου Α & Β

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 16:00
Σάββατο: 08:00 – 16:00

Κόστος: 100 ευρώ

Πρόκειται για μία ποιοτική Μοριακή Διαγνωστική Εξέταση Real-Time PCR (RT-PCR), που μπορεί να συνδυάσει την ανίχνευση της ύπαρξη του ιού SARS COV-2, καθώς και του ιού της Γρίπης Τύπου Α και Β, μέσω ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Η αξιόπιστη αυτή εξέταση προσφέρει τη δυνατότητα μέσα σε μόλις 1 ώρα, να μας δώσει έγκυρη πληροφορία για το αν έχουμε Γρίπη ή COVID-19.

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Μοριακός
έλεγχος

(RT-PCR)

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 16:00
Σάββατο: 08:00 – 16:00

Κόστος: 47 ευρώ

Για δειγματοληψίες Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 15:00, τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται την επόμενη ημέρα έως τις 13:00.

Σκοπός της εξέτασης είναι η γρήγορη ιχνηλάτιση του ιού SARS-CoV-2 στον οργανισμό του ασθενούς. Η εξέταση ενδείκνυται τόσο για συμπτωματικά όσο και για ασυμπτωματικά άτομα.

Το Rapid Test (Τεστ ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου) για τον ιό SARS-CoV-2 αποτελεί μία ακόμη διαγνωστική επιλογή για τον άμεσο εντοπισμό νέων κρουσμάτων της τρέχουσας πανδημίας πέραν του Μοριακού Ελέγχου με RT-PCR. Η εξέταση γίνεται ανώδυνα, με δείγμα ρινοφαρυγγικού ή στοματικού επιχρίσματος. Το τεστ που διενεργείται στην κλινική είναι πιστοποιημένο για διαγνωστική χρήση (CE-IVD) και περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο κατάλογο των τεστ αντιγόνου εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, ενώ παράλληλα διαθέτει από τις υψηλότερες διαγνωστικές παραμέτρους της αγοράς (ευαισθησία >96% και ειδικότητα>99%).

Οι δειγματοληψίες διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (isobox), από εξειδικευμένο προσωπικό που τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας.

Αποτελέσματα την ίδια ημέρα!

Τεστ
Ανίχνευσης
Αντισωμάτων

Ώρες Δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 – 18:00
Σάββατο: 08:00 – 18:00

Κόστος: 25 ευρώ

Το τεστ διεξάγεται με σκοπό να ανιχνεύσει την ύπαρξη αντισωμάτων για τον κορωνοϊό. Η εξειδικευμένη ομάδα Μοριακού Ελέγχου λαμβάνει δείγμα μέσω αιμοληψίας και στη συνέχεια με τους υπερσύγχρονους ανοσολογικούς αναλυτές Cobas e411 της Roche Diagnostics – πραγματοποιείται η ανίχνευση ολικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 με τη μεθοδολογία της ανοσοηλεκτροχημειοφωταύγειας-ECLIA (CE-IVD).

  • Το τεστ ανιχνεύει την ύπαρξη αντισωμάτων του ιού, δεν αποτελεί όμως απόλυτη ένδειξη για μελλοντική ανοσία.
  • Συστήνεται η διεξαγωγή του τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων μόνον όταν ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης από SARS-CoV-2.
Call Now ButtonΚαλέστε τώρα