ΩΡΛ-Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

ΩΡΛ-Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

 

Από το τέλος του 2008 λειτουργεί το νέο Ω.Ρ.Λ-Νευρο-ωτολογικό τμήμα της Κλινικής Λευκός Σταυρός προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Στο Ω.Ρ.Λ ιατρείο πραγματοποιείται η πλήρης Ω.Ρ.Λ εξέταση ενώ υπάρχει δυνατότητα ενδοσκόπησης ρινός με άκαμπτο ενδοσκόπιο και ενδοσκόπηση του ανωτέρου αεραγωγού με εύκαμπτο ενδοσκόπιο ώστε να γίνει σωστή και πλήρης διερεύνηση των παθήσεων της μύτης, των παραρρινίων και του λάρυγγα.

Στο ακουολογικό νευρό-ωτολογικό ιατρείο υπάρχει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός για πραγματοποίηση ακουογράμματος και τυμπανογράμματος, ενώ γίνεται και πλήρης έλεγχος λαβυρίνθου για την αντιμετώπιση ιλίγγου και εμβοών με βιντεονυσταγμογραφία, προκλητά ακουστικά δυναμικά, ωτοακουστικές εκπομπές και με τα σύγχρονα αιθουσαία μυογενή δυναμικά. Έτσι παρέχεται πλήρης διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με ίλιγγο.

Σε χειρουργικό επίπεδο πραγματοποιείται όλο το φάσμα των Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεων (ενδοσκοπικών κλασσικού, ογκολογικού, ωτοχειρουργικών) καθώς και επέμβαση ρινοπλαστικής ανοιχτής και κλειστής ανεξαρτήτου βαρύτητας.

Χειρουργικός Τομέας

Online Ραντεβού

    ή καλέστε μας στο 210 72 56 978


    Καλέστε τώρα