Λαπαροσκοπική Ουρολογία

Λαπαροσκοπική Ουρολογία

 

Τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 200 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική ογκολογική χειρουργική στο τμήμα λαπαροσκοπικής ουρολογίας του Λευκού Σταυρού. Το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Λευκού Σταυρού συνεπικουρούμενο από τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενεάς (ενδοσκοπικές αίθουσες υψηλής ευκρίνειας, πλήρης γκάμα λαπαροσκοπικών εργαλείων) επιτρέπουν την διενέργεια των προηγμένων αυτών επεμβάσεων εξασφαλίζοντας την ογκολογική αρτιότητα των επεμβάσεων, αυξάνοντας την ασφάλεια των ασθενών και μειώνοντας την περιεγχειρητική νοσηρότητα.

__Ογκολογική επέμβαση αντιμετώπισης του καρκίνου στον προστάτη αδένα.
__Μία ημέρα νοσηλείας.
__Ελάχιστη απώλεια αίματος (δεν απαιτείται καν διασταύρωση αίματος).
__Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος (ο ασθενής φεύγει την επόμενη της επέμβασης στην ίδια φυσική κατάσταση που είχε προεγχειρητικά).
__Άριστα ογκολογικά αποτελέσματα.
__Άριστα λειτουργικά αποτελέσματα (πρώιμη επάνοδος εγκράτειας/διατήρηση στυτικής λειτουργίας).

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη κατά την οποία ο προστάτης αδένας αφαιρείται ολοκληρωτικά από το σώμα μαζί με την κάψα του και τις σπερματοδόχες κύστεις. Κατά την λαπαροσκοπική τεχνική όλη η επέμβαση διενεργείται διαμέσου πολύ μικρών τομών στο δέρμα με τη χρήση ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων ελαχιστοποιώντας το χειρουργικό τραύμα στο κοιλιακό τοίχωμα. Παράλληλα, με τη χρήσης κάμερας υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζεται άριστη πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο επιτρέποντας λεπτούς χειρισμούς των ιστών και βελτιστοποίηση του ογκολογικού και λειτουργικού αποτελέσματος της επέμβασης.

Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή ενδείκνυται για την αντιμετώπιση του τοπικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια προσδόκιμο επιβίωσης.

ανοικτή χειρουργική πρόσβαση κατά τη ριζική προστατεκτομή αποτελεί τον κανόνα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη στη χώρα μας προσφέροντας πολύ καλά ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Εντούτοις, η επέμβαση διενεργείται διαμέσου μιας μεγάλης τομής στην κάτω κοιλία και συνοδεύεται από σημαντική απώλεια αίματος και μετεγχειρητική νοσηρότητα. Η λαπαροσκοπική τεχνική επιτρέπει την διενέργεια των ίδιων χειρουργικών βημάτων διαμέσου ενός πολύ μικρού χειρουργικού τραύματος (5 τομές του 1 εκατοστού). Παράλληλα, η εγκατάσταση υψηλών ενδοκοιλιακών πιέσεων κατά τη λαπαροσκόπηση περιορίζει την φλεβική αιμορραγία από τους ιστούς και ως εκ των ανωτέρω οι απώλειες αίματος και ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιούνται. Η τεχνική παρουσιάζει μικρότερη νοσηλεία έναντι της ανοικτής χειρουργικής και αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών συνεπεία της μειωμένης μετεγχειρητικής νοσηρότητας.

Η αφαίρεση του προστάτη κατά την ριζική προστατεκτομή, ασχέτως της τεχνικής που θα ακολουθηθεί (ανοικτή, ή λαπαροσκοπική) θίγει βραχυχρόνια δύο κύριες λειτουργίες του ανδρικού σώματος, την εγκράτεια και την στύση. Οι λειτουργίες αυτές επανακάμπτουν κατά την μετεγχειρητική περίοδο και η πλήρης αποκατάστασή τους εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του χειρουργείου. Η λαπαροσκοπική τεχνική προσφέρει άριστη πρόσβαση και όραση στο επεμβατικό πεδίο με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρηση των ανατομικών δομών που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της εγκράτειας και της στύσης των ασθενών. Πρώιμη εγκράτεια έχει παρατηρηθεί στο πλείστων των ασθενών που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή στο Λευκό Σταυρό ενώ άριστα αποτελέσματα πρέπει να αναμένονται στην επαναφορά της στυτικής λειτουργίας σε όσους ασθενείς η ογκολογική κατάσταση επιτρέπει την διατήρηση των αγγειονευροδών δεματίων.

Χειρουργικός Τομέας

Online Ραντεβού

    ή καλέστε μας στο 210 72 56 978


    Καλέστε τώρα