υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μία εξέταση γρήγορη, προσιτή, ακίνδυνη και χωρίς ακτινοβολία.

Αποτελεί την κύρια εξέταση σε γυναίκες κάτω των 35 ετών και βοηθά σημαντικά στην επίλυση κλινικών προβλημάτων. Σε γυναίκες άνω των 35, το υπερηχογράφημα έχει συμπληρωματικό ρόλο και συμπληρώνει τη μαστογραφία για την πληρέστερη εκτίμηση ενός κλινικού ή μαστογραφικού ευρήματος και για τον πληρέστερο έλεγχο γυναικών που έχουν πυκνούς μαστούς.

Το υπερηχογράφημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της μαστογραφίας στον προληπτικό έλεγχο του μαστού.