βιοψία μαστού

Εάν μια γυναίκα ψηλαφήσει ένα οζίδιο στον μαστό της ή εμφανίσει ύποπτη μαστογραφική ή υπερηχοτομογραφική αλλοίωση, τότε συνήθως κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή βιοψίας μαστού. Το είδος βιοψίας που επιλέγεται, θα εξαρτηθεί από τη φύση, τη θέση και το μέγεθος του ογκιδίου ή της ανωμαλίας στον μαστό σε συνδυασμό με την προτίμηση της ασθενούς.

δύο κύριοι
τύποι βιοψιών

Διαδερμική Βιοψία με βελόνα

Αναρρόφηση με λεπτή βελόνα/ Βιοψία με βελόνα μεγάλης διαμέτρου.

Χειρουργική βιοψία

δύο τύποι βιοψιών
με βελόνα

Οι βιοψίες με βελόνα ενδείκνυνται για διερεύνηση ψηλαφητής διόγκωσης ή ύποπτης περιοχής που απεικονίζεται μόνο μαστογραφικά (στερεοτακτική βιοψία) ή μη ψηλαφητής αλλά υπερηχογραφικά ορατής βλάβης.

Βιοψία με λεπτή βελόνα

(Fine Needle Aspiration -FNAB)

Ψηλαφητά καθοδηγούμενη διαδερμική αναρρόφηση με λεπτή βελόνα χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί καταρχάς ψηλαφητές μάζες του μαστού. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνα χρησιμοποιείται για απεικονιστικές αλλοιώσεις μικρού μεγέθους (<5χιλ). Και στις δύο περιπτώσεις αναρροφάται υλικό που εξετάζεται από Ιατρό Κυτταρολόγο.

Βιοψία με βελόνα μεγάλου διαμετρήματος

(Core Needle Biopsy – CNB)

Στη Βιοψία με χρήση βελόνας μεγάλου διαμετρήματος λαμβάνονται πολλαπλά ιστοτεμαχιδία που αποστέλλονται για ιστολογική ταυτοποίηση στον Παθολογοαναόμο.
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο βιοψίας στην περίπτωση του θετικού αποτελέσματος για καρκίνο παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο της νεοπλασίας, τον βαθμό κακοήθειας και τα επίπεδα των ορμονικών υποδοχέων συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.