ψηφιακή μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η ακτινογραφία μαστού που πραγματοποιείται στον μαστογράφο και αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική εξέταση προληπτικού ελέγχου ανίχνευσης καρκίνου του μαστού, η οποία θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

Οι τελευταίας γενιάς ψηφιακοί μαστογράφοι εξασφαλίζουν καλύτερη εικόνα και με ελάχιστη ακτινοβολία, καθιστούν δυνατή την ανίχνευση όγκων μεγέθους λίγων χιλιοστών (2-3 χρόνια πριν κάποια συμπτώματα γίνουν αντιληπτά από γυναίκα ή τον γιατρό της) αλλά και μικροαποτιτανώσεις, ένα εύρημα που πολλές φορές συνδέεται με αρχόμενο μη διηθητικό καρκίνο. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ίασης, καθώς και η πιθανότητα διατήρησης του μαστού.

Group 380

Στον ΛΕΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟ

ακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό της προσωπικό πραγματοποιούνται ψηφιακές μαστογραφίες υψηλής ευκρίνειας και με ελάχιστη ακτινοβολία.