ογκολογικές θεραπείες

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού συνδυάζει, συνήθως, παρεμβατικές μεθόδους όπως:

  • παρέμβαση στον καρκίνο τοπικά (όπως χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία).
  • παρέμβαση στα καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα με συστηματική θεραπεία (όπως η χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία και/ή στοχεύουσα HER2 θεραπεία)

Τα χαρακτηριστικά του όγκου που προκύπτουν από εργαστηριακά αποτελέσματα της βιοψίας και του χειρουργικά εξαιρεθέντος όγκου, είναι βασικά για να ληφθεί η απόφαση για το ποιά θεραπεία ή ποιός συνδυασμός θεραπειών είναι ο πιο ενδεδειγμένος.

τα χαρακτηριστικά του όγκου

  • μέγεθος του όγκου
  • ιστολογικός τύπος
  • βαθμός διαφοροποίησης
  • όρια εκτομής, (αριθμός λεμφαδένων που είναι διηθημένοι)
  • κατάσταση των ορμονικών υποδοχέων και του HER2

η θεραπεία εξαρτάται

  • από την ηλικία
  • από την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση
  • από τα τυχόν συνοδά νοσήματα της ασθενούς