μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία είναι εξέταση χωρίς ακτινοβολία και πραγματοποιείται στον Μαγνητικό Τομογράφο 3 Tesla, με τη χρήση ειδικών εργαλείων και ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

Εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, σε περιπτώσεις διερεύνησης ασαφών ευρημάτων στην ψηφιακή μαστογραφία ή/και κλινικού ευρήματος που δεν διευκρινίζεται με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, καθώς και στη διερεύνηση ευρημάτων σε νέες γυναίκες.

σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται

  • Συμπεριλαμβάνεται -μαζί με το υπερηχογράφημα- στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για να αναπτύξουν τη νόσο.
  • Αποτελεί μέθοδο επιλογής σε περιπτώσεις προηγηθείσας επέμβασης στο μαστό για τη διερεύνηση πιθανής υποτροπής ή ανάπτυξης νέων εστιών στον ίδιο ή στον άλλο μαστό.
  • Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προεγχειρητική εκτίμηση γυναικών με συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και νεαρών γυναικών με καρκίνο μαστού.
  • Αποτελεί την καλύτερη διαγνωστική μέθοδο για τον έλεγχο της κατάστασης των ενθεμάτων μαστού.

Στον ΛΕΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟ

η μαγνητική μαστογραφία διεξάγεται στον υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο 3 Tesla, με ευρύτερο «ανοιχτού τύπου» εξεταστικό πεδίο (για τις περιπτώσεις κλειστοφοβίας).