καλοήθεις παθήσεις μαστού

Οι αλλαγές στο μαστό μιας γυναίκας δεν σχετίζονται απαραιτήτως με κάποια υποκείμενη κακοήθεια. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα παθήσεων που συνοδεύονται από συμπτώματα και αποτελούν καλοήθεις παθήσεις. Δεν παύουν όμως να προκαλούν άγχος και ανησυχία καθώς τα συμπτώματα μπορεί να μιμούνται αυτά του καρκίνου.

Συνεπώς, κάθε αλλαγή στο μαστό πρέπει να διερευνάται προτού χαρακτηριστεί καλοήθης.

ταξινόμηση παθήσεων

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού ταξινομούνται ανάλογα με:

1

Την ηλικία στην οποία εμφανίζονται

(για παράδειγμα: φάση ανάπτυξης μαστού, ώριμη αναπαραγωγική περίοδος, κύηση και θηλασμός, εκφύλιση-εμμηνόπαυση).

2

Τα κυτταρικά και ανατομικά στοιχεία του μαστού

που αφορούν, π.χ. παθήσεις επιθηλιακών ή μεσεγχυματικών κυττάρων, ανωμαλίες λόβιων ή πόρων, ανωμαλίες υποστρώματος ή λιπώδους ιστού, αλλοιώσεις θηλής- θηλαίας άλω ή δέρματος κ.ά.).

3

Το αν οφείλονται σε παθολογία μόνο του μαστού ή σχετίζονται με άλλες νόσους, ορμονικές μεταβολές ή λήψη φαρμάκων κλπ

4

Το αν είναι συγγενείς ή επίκτητες

Ως συγγενείς παθήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζονται από τη γέννηση του ατόμου και μπορεί να είναι γονιδιακές. Ως επίκτητες θεωρούνται αυτές που εμφανίζονται στην πορεία της ζωής.

μπορούν οι καλοήθεις παθήσεις μαστού να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου;

Οι καλοήθεις παθήσεις μαστού δεν είναι καρκίνος. Παρόλα αυτά ορισμένοι υπότυποι, ιδιαίτερα αυτοί που σχετίζονται με υπερπλασία κυττάρων, μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

ποιες είναι οι καλοήθεις παθήσεις

Ινοαδένωμα

Πρόκειται για καλοήθη συμπαγή ογκίδια. Είναι συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 15 έως 35 ετών.

διαβάστε περισσότερα

Στην πλειοψηφία τους δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Συνήθως δεν χρήζουν θεραπείας. Εάν όμως είναι μεγάλα σε μέγεθος ή έχουν ταχύ ρυθμό αύξησης του μεγέθους τους ή προκαλούν πόνο ή έντονη ανησυχία ή δυσμορφία, τότε μπορούν να εξαιρεθούν χειρουργικά.

Κύστεις

Μορφώματα του μαζικού αδένα διαφόρων μργρθών με υγρό περιεχόμενο.

διαβάστε περισσότερα

Είναι πιο συχνές στις γυναίκες ηλικίας 35 έως 50 ετών, ενώ η συχνότητα εμφάνισής τους ελαττώνεται μετά την εμμηνόπαυση. Όταν είναι μεγάλες σε μέγεθος μπορεί να είναι ψηλαφητές και να προκαλούν πόνο. Δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Δεν χρήζουν θεραπείας. Εάν είναι μεγάλες σε μέγεθος ή προκαλούν πόνο, μπορούν να αναρροφηθούν με λεπτή βελόνα υπό καθοδήγηση με υπέρηχο.

Ενδοπορικό Θήλωμα

Μικρό οζίδιο εντός των θηλαίων πόρων του μαστού.

διαβάστε περισσότερα

Τις περισσότερες φορές βρίσκεται κοντά στη θηλή και μπορεί να προκαλεί εκροή υγρού από τη θηλή. Ανάλογα με το μέγεθός του μπορεί να είναι ψηλαφητό ή όχι. Συνηθέστερο σε γυναίκες ηλικίας 35 έως 55 ετών. Χρήζει χειρουργικής αφαίρεσης. Όταν είναι μονήρες και δεν συνυπάρχει ατυπία , δεν αυξάνει το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού. Αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 5 ή συνυπάρχει ατυπία τότε αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού.

Φυλλοειδής όγκος

Πρόκειται για ταχέως αναπτυσσόμενους όγκους μαστού που ξεκινούν από τον συνδετικό ιστό.

διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να είναι καλοήθεις, κακόηθεις (καρκίνος) ή ενδιάμεσου τύπου (άγνωστη συμπεριφορά). Συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα ενώ ανάλογα με το μέγεθος τους μπορεί να είναι ψηλαφητοί. Οι καλοήθεις φυλλοειδείς όγκοι δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης.

Ακτινωτή Ουλή

Η ακτινωτή ουλή αναφέρεται και ως σύνθετη σκληρυντική αλλοίωση.

διαβάστε περισσότερα

Στη μαστογραφία μιμείται την εικόνα του καρκίνου, αλλά δεν πρόκειται για κακοήθεια. Χρήζει χειρουργικής εξαίρεσης χωρίς την ανάγκη περαιτέρω θεραπείας μετά την αφαίρεση. Όπου υπάρχει ακτινωτή ουλή συχνά συνυπάρχουν και άλλες αλλοιώσεις του μαστού. Δεν γνωρίζουμε σαφώς εάν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού.

Σκληρυντική Αδένωση

Αποτελείται από μικρά οζίδια εντός ενός λόβιου του μαστού.

διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να προκαλεί πόνο και κλινικά να ψηλαφάται ως οζίδιο. Συνήθως ανευρίσκεται στη μαστογραφία και επειδή εμφανίζεται ως διαταραχή αρχιτεκτονικής μπορεί να μιμηθεί την εικόνα καρκίνου. Η βιοψία θα θέσει τη διάγνωση. Δεν χρήζει θεραπείας. Μπορεί να συνυπάρχει με άλλες αλλοιώσεις του μαστού. Δεν έχει αποσαφηνιστεί κατά πόσον αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού.

Υπερπλασία

Περιγράφει τον αυξημένο πολλαπλασιασμό των κυττάρων (αυξημένες μιτώσεις), εντός των λοβίων ή των πόρων.

διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι υπερπλασίας: χωρίς ατυπία και με ατυπία. Όταν δεν συνυπάρχει ατυπία δεν χρήζει θεραπείας. Επί παρουσίας ατυπίας χρήζει χειρουργικής αφαίρεσης. Η υπερπλασία με παρουσία ατυπίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Νέκρωση λίπους

Περιγράφει ψηλαφητό ογκίδιο το οποίο συνήθως προκαλείται μετά από τραυματισμό στον  μαστό, χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία.

διαβάστε περισσότερα

Σπάνια μπορεί να μην αναφέρει η γυναίκα τραύμα ή άλλο αίτιο. Αποτελείται από νεκρό λιπώδη ιστό και με την πάροδο χρόνου μπορεί να μετατραπεί σε ουλώδη ιστό. Το δέρμα που περιβάλλει την περιοχή μπορεί να είναι ερυθρό ή μελανό ή οιδηματώδες. Είναι συχνότερο σε γυναίκες με μεγάλο μέγεθος μαστού. Μπορεί να προσομοιάζει με καρκίνο στην κλινική εξέταση ή/και στη μαστογραφία και η διαφοροδιάγνωση γίνεται με βιοψία. Δεν χρειάζεται θεραπεία. Μπορεί να απορροφηθεί με την πάροδο χρόνου. Δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Μαστίτιδα

Πρόκειται για φλεγμονή του μαστού και το στήθος είναι ερυθρό, οιδηματώδες και επώδυνο.

διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να προκαλέσει και γενικευμένα συμπτώματα λοίμωξης του οργανισμού. Συνήθως εμφανίζεται σε θηλάζουσες γυναίκες λόγω παγίδευσης γάλακτος εντός κάποιου πόρου. Χρήζει θεραπείας με αντιβιοτικά ενώ εάν συνυπάρχει απόστημα τότε μπορεί να χρειαστεί αναρρόφηση με λεπτή βελόνα υπό καθοδήγηση με υπέρηχο ή ακόμα και χειρουργική παροχέτευση. Δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού