εκτίμηση κινδύνου

Κάθε γυναίκα ανήκει σε διαφορετική ομάδα κινδύνου όσον αφορά την πιθανότητα αναπτύξης καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Το σε ποιά συγκεκριμένη ομάδα ανήκει, καθορίζεται πλέον από ειδικά μαθηματικά μοντέλα τα οποία επεξεργάζονται:

1. Βασικές πληροφορίες από το ατομικό, κληρονομικό και οικογενειακό ιστορικό της κάθε γυναίκας.
2. Άλλους παράπλευρους παράγοντες κινδύνου.

Το κέντρο μαστού, μέσω αυτού του προγράμματος, είναι εφικτό να δώσει προσεγγιστικά μια εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού και να «σχεδιάσει» ένα εξατομικευμένο πλάνο πρόληψης και ελέγχου για κάθε γυναίκα. Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, η γυναίκα καθοδηγείται και παρακολουθείται από τον ειδικό ιατρό για τις συστηματικές εξετάσεις της.

Capa_2