αποκατάσταση μαστού

Με τον όρο αποκατάσταση μαστού εννοούμε τη δημιουργία ενός μορφολογικά νέου μαστού μετά τη μαστεκτομή, ως θεραπεία του καρκίνου.

Η αποκατάσταση:

  • άμεση: δηλαδή να διεξαχθεί συγχρόνως με το χειρουργείο για τον καρκίνο μαστού.
  • καθυστερημένη: δηλαδή να γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από τη μαστεκτομή.

Βασικές μέθοδοι αποκατάστασης:

  • με χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.
  • με χρήση αυτόλογου ιστού.

η τεχνική «άμεση αποκατάσταση μαστού»

Όταν μία γυναίκα πρέπει να υποβληθεί σε μαστεκτομή, διατηρείται ο δερματικός φάκελος, με ή χωρίς τη θηλή, και αφαιρείται το μαζικό παρέγχυμα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται κατά την αποκατάσταση να δημιουργηθεί ο όγκος του μαστού μόνο, καθώς το δέρμα υπάρχει. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης είτε με τη χρήση λίπους και υποδορίου ιστού από άλλα μέρη του σώματος, με επικρατέστερο την κοιλιά.

η τεχνική «καθυστερημένη αποκατάσταση μαστού»

Εάν όμως, τόσο το δέρμα όσο και το μαζικό παρέγχυμα έχουν αφαιρεθεί – για ογκολογικούς λόγους – τότε συνήθως χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί αυτόλογος ιστός για να αποκαταστήσει το δέρμα που λείπει και τον όγκο του μαστού.

Οι συνηθέστερες περιοχές-δότες είναι η κοιλιά και το έσω τμήμα των μηρών. Η επιλογή του τύπου της αποκατάστασης γίνεται με βάση τις προτιμήσεις της κάθε ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς ή αντενδείξεις για κάποια από τις δύο επιλογές αποκατάστασης, σχετιζόμενες με τη νόσο.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και προσωπική απόφαση, για την οποία ο εξειδικευμένος χειρουργός μαστού οφείλει να συνδράμει σημαντικά και να κατευθύνει την ασθενή προς την επιλογή που ταιριάζει στην περίπτωσή της.

Να διευκρινίσουμε ότι για την αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.