Ενημέρωση διαπίστευσης των εξετάσεων του εργαστηρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς εξεταζόμενους και ασθενείς μας, ότι διαπιστώθηκε μη ορθή χρήση του Λογοτύπου του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, www.esyd.gr ) σε κάποιες εκ των εξετάσεων που διενεργούμε για την περίοδο από Ιανουάριο 2020 ως Οκτώβριο 2020. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρουμε τη γενική ούρων, την καλλιέργεια ούρων, την καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, εξετάσεις για τη λοίμωξη COVID-19, οι οποίες δεν πρέπει να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ καθώς αποτελούν, προς το παρόν, εξετάσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης των εργαστηρίων μας.

Το πρόβλημα αφορούσε στον μηχανογραφικό τρόπο έκδοσης αποτελεσμάτων και για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν άμεσα διορθωτικές ενέργειες, ώστε στο έντυπο αποτελεσμάτων εξετάσεων να γίνεται ορθή χρήση του λογοτύπου του ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το εύρος των εξετάσεων που το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο διαθέτει Διαπίστευση ISO 15189:2012 από το ΕΣΥΔ.
Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι αυτή η διόρθωση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα αποτελέσματα των εξετάσεων σας τα οποία είναι σωστά, αξιόπιστα και δεν απαιτείται καμία επανάληψη.

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Λευκού Σταυρού διαθέτει διαπίστευση σε κλινικές δοκιμές (ISO 15189:2012) από το ΕΣΥΔ, με Αρ. Πιστοποιητικού: 942, για μεγάλο εύρος εξετάσεων βιολογικών δειγμάτων.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το εύρος των εξετάσεων για το οποίο είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο μας.

https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=159625

Ο Λευκός Σταυρός παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κύρος της διαπίστευσης, προχωρά στην ενημέρωση αυτή χωρίς να επηρεάζεται η εργαστηριακή διεργασία και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.
e-mail: molecular@lefkosstavros.gr , mikroviologiko@lefkosstavros.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Άρης Υφαντίδης
Επιστημονικός Διευθυντής
Βιοπαθολογικό Τμήμα

Έλσα Φαβίου
Επιστημονική Διευθύντρια
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Διαγνωστικά Τμήματα

Online Ραντεβού

    ή καλέστε μας στο 210 72 56 978