Τι είναι η
εκτίμηση σκορ
ασβεστίου

(calcium score);

Πρόκειται για μία ειδική εξέταση που διεξάγεται στον αξονικό τομογράφο, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή. Η εξέταση παρέχει εικόνες της καρδιάς που μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό να εντοπίσει και να μετρήσει την πλάκα που περιέχει ασβέστιο στις αρτηρίες.

Η μέτρηση της ασβεστωμένης πλάκας με καρδιακή σάρωση μπορεί να εντοπίσει πιθανή στεφανιαία νόσο προτού εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα.

Σκοπός
της εξέτασης

Ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής, ώστε να καθορίσει τυχόν απαραίτητη διαφοροποίηση στα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής ή στον τρόπο ζωής του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Επιπλέον, μπορεί να καθοδηγήσει τον κλινικό ιατρό στο να χορηγήσει ειδικό φάρμακο για τη χοληστερίνη (στατίνη).

Σε ποιους
ενδείκνυται
η εξέταση

Άτομα μεταξύ 40 έως 75 ετών (χαμηλού έως ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου) μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η εξέταση Calcium Score μπορεί να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασυμπτωματικά άτομα, (όπως καπνιστές, άτομα με κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και αυξημένη χοληστερίνη).

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της τιμής του ασβεστίου για άτομα ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου, αποτελεί σημαντική γνώση και καθοδήγηση προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής ή στη συστηματική λήψη φαρμακευτικής αγωγής από τον ειδικό ιατρό.

Προετοιμασία

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση. Πολλές φορές συστήνεται η αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης καφεΐνης λίγες ώρες πριν, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της καρδιακής συχνότητας.

Διαδικασία
εξέτασης

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Η εξέταση δεν απαιτεί τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου και ολοκληρώνεται μέσα σε 10-15 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει στην κλίνη του αξονικού τομογράφου, όπου του τοποθετούνται 3 ηλεκτρόδια για την καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Στη συνέχεια, καλείται να κρατήσει την αναπνοή του για λίγα δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί δηλαδή η σάρωση. Μετά την εξέταση ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα συνήθως παρέχονται υπό τη μορφή ενός αριθμού που ονομάζεται Agatston score και ενός εκατοστημορίου. Το συνολικό σκορ αντικατοπτρίζει τη συνολική έκταση των εναποθέσεων ασβεστίου και την πυκνότητα του ασβεστίου.

Σκορ ίσον με μηδέν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασβέστιο στην καρδιά. Υποδηλώνει πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής προσβολής στο μέλλον.

Στην περίπτωση παρουσίας ασβεστίου, όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων στο μέλλον.

Σκορ 100 έως 300 σημαίνει μέτριες αποθέσεις αθηρωματικής πλάκας. Σχετίζεται με σχετικά υψηλό κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή άλλων καρδιακών παθήσεων τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Σκορ μεγαλύτερο από 300 αποτελεί ένδειξη εκτεταμένης αθηρωμάτωσης και συνδέεται με πολύ υψηλό κίνδυνο μελλοντικής καρδιακής προσβολής.

Το εκατοστημορίο εκφράζει την ποσότητα ασβεστίου σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου.

Δείτε όλες τις εξετάσεις της αξονικής καρδιάς

ΑΞΟΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ


διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ/
ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ


διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ
TAVI


διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΩΤΙΟΥ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ


διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΚΟΡ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
(CALCIUM SCORE)


διαβάστε περισσότερα