Τμήμα Υπερήχων & Αγγειολογικής Διερεύνησης

Τμήμα Υπερήχων & Αγγειολογικής Διερεύνησης

 

Το Τμήμα έχει συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

 • Υπερηχογράφημα οργάνων κοιλίας: Ήπατος-χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτου, έσω γεννητικών οργάνων
 • Υπερηχογράφημα επιφανειακών οργάνων: Θυρεοειδούς αδένα – παραθυρεοειδών αδένων, τραχήλου, παρωτίδων, υπογναθίων αδένων
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων – μυοσκελετικού συστήματος
 • Υπερηχογράφημα οσχέου
 • Διακολπικό υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου
 • Ενδοορθικό υπερηχογράφημα
 • Καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών
 • Αρτηριών άνω – κάτω άκρων
 • Κοιλιακής αορτής – λαγονίων αρτηριών
 • Φλεβών άνω – κάτω άκρων
 • Αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (Fistula)
 • Μεταμοσχευμένου νεφρού – ήπατος
 • Συμπαγών και επιφανειακών οργάνων (ήπατος, νεφρών, θυρεοειδούς, κ.α.)
 • Αγγείων μετά από ενδαυλική αποκατάσταση
 • Έλεγχος κιρσοκήλης (οσχέου)
 • Διορθική βιοψία προστάτου
 • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστών, θυρεοειδούς, ήπατος, νεφρών, μαλακών μορίων, λεμφαδένων
 • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παροχέτευση συλλογών

Διαγνωστικά Τμήματα

Online Ραντεβού

  ή καλέστε μας στο 210 72 56 978