Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

 

Ο νέας τεχνολογίας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 τομών της PHILIPS BRILIANCE προσφέρει υψηλής ευκρίνειας εικόνες και ελαχιστοποίηση του χρόνου εξέτασης και της δόσης ακτινοβολίας.

Στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας  διενεργείται όχι μόνο το σύνολο των βασικών διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και εξειδικευμένες επεμβατικές εξετάσεις από υψηλού κύρους κι εμπειρίας ιατρούς.

Αναλυτικά

Βιοψίες αλλοιώσεων

 • Ήπατος
 • Παγκρέατος
 • Επινεφριδίων
 • Νεφρών
 • Σπληνός
 • Περιτοναϊκής κοιλότητας – οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 • Παρασπονδυλικού χώρου
 • Πνευμόνων
 • Μεσοθωρακίου
 • Τραχήλου
 • Ρινο-στοματοφάρυγγα
 • Οστών : σπονδύλων και άλλων οστικών μορίων
 • Παρωτίδων
 • Περινευρικές ή επισκληρίδειεςεγχύσεις αναλγητικών – αντιφλεγμονωδών

Θερμοκαυτηριασμοί κακοηθών αλλοιώσεων κυρίως του ήπατος με M.W &RF και Οστεοειδών Οστεομάτων

Διαθερμική θεραπευτική αντιμετώπιση
Κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με έγχυση κατάλληλου υλικού

Διαδερμική σκληροθεραπεία κυστικών αλλοιώσεων

Παροχετεύσεις αυλλογών θώρακος και κοιλίας

Νεφροστομίες

Αξονική στεφανιογραφία

Διαγνωστικά Τμήματα

Online Ραντεβού