Τιμοκατάλογος

ΚατηγορίαΚωδικόςΕξέταση

• Η Κλινική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή διαγράψει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιρειών ή/και σε τρίτους.

• Οι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.