Ενημέρωση

Μάθετε για την υγεία σας

Τι σημαίνει «Ανοιχτού Τύπου» Μαγνητικός Τομογράφος

Η βασική δυσφορία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, οφείλεται σε τρεις λόγους:

  • Μεγάλη διάρκεια
  • Έντονος θόρυβος
  • Αίσθημα κλειστοφοβίας από το περιβάλλον εξεταστικό πεδίο.Όσο πιο στενό είναι το πεδίο, τόσο πιο έντονο το αίσθημα.

Ο «Ανοιχτού Τύπου» Μαγνητικός Τομογράφος Philips Ingenia 3.0T σχεδιάστηκε για να δώσει  λύση σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα, διευρύνοντας  κατά πολύ το άνοιγμα και μειώνοντας το μήκος του εξεταστικού πεδίου, στο βαθμό όμως που επιτρέπουν οι τεχνολογικές προδιαγραφές μίας εξέτασης σε 3ΤESLA Μαγνητικό Τομογράφο!

  •  Γιατί προσφέρει σημαντικά πιο λεπτομερή απεικόνιση, ειδικά ευαίσθητων ανατομικών δομών, όπως αγγεία, νεύρα, αρθρώσεις, άρα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, πληρέστερη κλινική πληροφορία και συνεπώς καλύτερη διάγνωση.
  •  Γιατί έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο εύρος ειδικών εξετάσεων (όπως μαγνητική τομογραφία προστάτη, μαγνητική μαστογραφία, χαρτογράφηση χόνδρων).
  •  Γιατί είναι πολύ πιο γρήγορος και σχεδόν αθόρυβος.

Σας συμβουλεύουμε για να διασφαλίσετε την εγκυρότερη και καταλληλότερη για εσάς εξέταση, να πληροφορηθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες του ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

Προσφέρετε  στην υγεία σας το καλύτερο
Η διάγνωση σώζει ζωές.
Ενημερωθείτε με λεπτομέρεια πριν κάθε εξέτασή σας.