Προνομιακά Οικονομικά Πακέτα

Α/Α ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΟΠΥΥ
1 ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
50€ 6,49€
2 ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
70€ 51,24€
3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
80€ 55,25€
4 ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
100€ 56,49€

Προληπτικός Έλεγχος Μαστού