Ενημέρωση

Συνεντεύξεις - Αρθρογραφία

Παχυσαρκία:
Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση στην αιχμή της τεχνολογίας με το Νέο Γαστρικό Μανίκι. Μιλάει ο Βασίλειος Γκιούρδας, Διευθυντής τμήματος Βαριατρικής & Μεταβολικής Χειρουργικής