Ενημέρωση

Μάθετε για την υγεία σας

Μαγνητική Τομογραφία Πολυπαραμετρική Προστάτη (mpMRI)

Μαγνητική Τομογραφία Πολυπαραμετρική Προστάτη (mpMRI)

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος ανδρικός καρκίνος με περίπου 400.000 νέα περιστατικά στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
Μέχρι πρόσφατα η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη πραγματοποιούταν αποκλειστικά και μόνο με διορθική βιοψία, ενώ ενδείξεις για την πραγματοποίηση βιοψίας έως και σήμερα αποτελούν οι παθολογικές τιμές PSAκαι η δακτυλική εξέταση.

O πρωτοποριακός μαγνητικός τομογράφος (ανοιχτού τύπου) PHILIPS INGENIA 3 Tesla δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής της ειδικής εξέτασης πολυπαραμετρική προστάτη , που αποτελεί σήμερα την ακριβέστερη μέθοδο στη διάγνωση, τον εντοπισμό, τη σταδιοποίηση  και την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.
Η ακριβής εντόπιση του νεοπλάσματος δίνει νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό ακτινοθεραπείας και επεμβατικής τοπικής θεραπείας.

Μελέτες δείχνουν ότι η πολυπαραμετρική τομογραφία επιτρέπει σε αρκετούς άνδρες να αποφύγουν την βιοψία, ενώ σε όσους χρειάζονται βιοψία, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δείξει καλύτερα, ποια περιοχή του προστάτη πρέπει να διερευνηθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να λαμβάνονται τυχαία δείγματα απ’ όλον τον αδένα, καθιστώντας λιγότερο επώδυνη και λιγότερο αιματηρή την όλη διαδικασία.