Η Μαγνητική Μαστογραφία είναι εξέταση που πραγματοποιείται στον Μαγνητικό Τομογράφο 3 TESLA
με τη χρήση ειδικών εργαλείων και ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

Πλεονεκτήματα

 • Πρόκειται για μία αβλαβή εξέταση, καθώς βασίζεται στη χρήση μαγνητικών πεδίων και όχι στην ιοντίζουσα ακτινοβολία
  που χρησιμοποιείται στην ψηφιακή μαστογραφία, άρα διεξάγεται χωρίς ακτινοβολία.
 • Είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία
  στην ανάδειξη του καρκίνου (και ειδικά του διηθητικού) σε σχέση με τις άλλες ειδικές εξετάσεις, όπως ψηφιακή μαστογραφία
  και υπερηχογράφημα μαστών. 
 • Συστήνεται να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, συμπληρωματικά με τη ψηφιακή μαστογραφία
  και το υπερηχογράφημα, καθώς συνεισφέρει σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
 • Βοηθά να λυθούν διαγνωστικές αμφιβολίες που προκύπτουν από τις εξετάσεις της ψηφιακής μαστογραφίας και υπερηχογραφίας.
 • Η ευαισθησία της εξέτασης δεν επηρεάζεται ούτε από την πυκνότητα του αδένα ούτε από την παρουσία ουλώδους ιστού
  μετά από χειρουργική επέμβαση ούτε από την παρουσία ενθεμάτων!

Σε ποιές επιπλέον περιπτώσεις συστήνεται η εξέταση

Η Μαγνητική Μαστογραφία συστήνεται επίσης:

 • ως τρόπος διερεύνησης ασαφών ευρημάτων στην ψηφιακή μαστογραφία ή/και κλινικού ευρήματος που δεν διευκρινίζεται
  με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους.
 • ως προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου
  για να αναπτύξουν τη νόσο.
 • σε περιπτώσεις προηγηθείσας επέμβασης στο μαστό για τη διερεύνηση πιθανής υποτροπής ή ανάπτυξης νέων εστιών
  στον ίδιο ή στον άλλο μαστό.
 • στην προεγχειρητική εκτίμηση γυναικών με συγκεκριμένο τύπο καρκίνου
 • σε νεαρές γυναίκες  με καρκίνο μαστού.
 • για τον έλεγχο της κατάστασης των ενθεμάτων μαστού.

Κόστος εξέτασης

Στον ΛΕΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟ η μαγνητική μαστογραφία γίνεται προσιτή για όλες τις γυναίκες, καθώς διεξάγεται είτε ιδιωτικά είτε με παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ.

Τμήμα Μαγνητικής
Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα