Εκπαίδευση - Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας (Β’ Παθoλoγική Κλιvική ΝIΜΤΣ).
 • Εξειδίκευση στη Διαβητoλoγία (King’s College Hospital, Medical School, London).
 • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Ιατρικής Σχoλής Παvεπιστημίoυ Αθηνών.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Συντονιστής Διευθυντής στη Β’ Παθολογική Κλινική και στο Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ.
Clinical Research Fellow στo Διαβητoλoγικό Τμήμα τoυ King’s College Hospital (London).

Επιστημονικές Συνεργασίες

 • Τακτικό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής στον τομέα «Διαβήτης» στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
 • Τακτικό μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στο Υπουργείο Υγείας.
 • Μέλος στην Ομάδα εργασίας του ΚΕΣΥ για την Εσωτερική Παθολογία.
 • Μέλος της εξεταστικής επιτροπής Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (Αθήνα).
 • Μέλος της εξεταστικής επιτροπής Εξειδίκευσης Σακχαρώδους Διαβήτη (Αθήνα).
 • τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (2 φορές).
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διαβήτης – Παχυσαρκία).
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής για τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον Σακχαρώδη Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Μέλος Εταιριών

 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.
 • Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛΕΣΜΕΔ) – Πρόεδρος.
 • Διεθvές Ίδρυμα Νεαvικoύ Διαβήτη (Juvenile Diabetes Foundation International).
 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
 • Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης.
 • European Association for the study of Diabetes (EASD).
 • Mediterranean Group for the study of Diabetes (MGSD).
 • Diabetic Neuropathy Study Group of the EASD (NEURODIAB).
 • Diabetic Education Study Group of the EASD (DESG).
 • European Diabetes Epidemiology Group (EDEG).
 • Diabetic Foot Study Group.

Ερευνητικό Έργο

Εκπόνηση 49 ερευνητικών προγραμμάτων.

Δημοσιεύσεις

56 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ελληνικά περιοδικά και 65 σε διεθνή περιοδικά.

Έκδοση Βιβλίων

 • Έκδοση 3 βιβλίων με θέμα τον Διαβήτη ως μονοσυγγραφέας.
 • Επιστημονικός εκδότης και κύριος συγγραφέας σε 22 βιβλία.
 • Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία: 85
 • Έκδοση ξένου βιβλίου (μετάφραση – επιμέλεια): 2

Συμμετοχή σε Έκδοση Επιστημονικών Περιοδικών

 • Ελληνικά περιοδικά: 8, Διεθνή περιοδικά: 3
 • Προσκεκλημένος κύριος εκδότης (Lead Guest Editor) σε 6 διεθνή περιοδικά.
Call Now ButtonΚαλέστε τώρα