ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

 
Ταμεία
& Εξετάσεις
Αξονική
Μαγνητική Τομογραφία
Ακτινογραφίες
Υπέρηχοι
Triplex Αγγείων
Καρδιάς
Μικροβιολογικές Γαστρο/πηση
Κολονο/πηση
ΕΟΠΥΥ
ΕΥΔΑΠ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΟΕΑΠ
ΓΕΝ-ΓΕΣ-ΓΕΑ ΛΙΜ. ΣΩΜΑ