Η πάθηση

Αυχενική δισκοκήλη είναι η πρόπτωση μεσοσπονδύλιου δίσκου στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήματα στον ασθενή, ανάλογα με τα σημεία που θα υποστούν πίεση, όπως

 • Πόνος στον αυχένα
 • Πόνος στο κεφάλι
 • Μουδιάσματα, μυρμηγκιάσματα, αδυναμία και πόνος στα άνω άκρα
 • Διαταραχές βάδισης
 • Αδυναμία κάτω άκρων

Όμως, παρουσιάζονται περιπτώσεις που μια αυχενική δισκοκήλη μπορεί να υπάρχει και χωρίς συμπτώματα.

Η θεραπεία

Συντηρητική μη-επεμβατική θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι συντηρητική, με άριστα αποτελέσματα, με τη βοήθεια των ακολούθων μέσων

 • Αυχενικός κηδεμόνας
 • Αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά φάρμακα
 • Φυσιοθεραπεία

Επεμβατική θεραπεία

Παρουσιάζονται όμως  περιπτώσεις όπου η χειρουργική θεραπεία μπορεί να κριθεί απαραίτητη για την αποτροπή μόνιμων παραλύσεων!

Αυτές οι περιπτώσεις είναι

 • όταν παρουσιαστεί αδυναμία άνω ή/και κάτω άκρων,
 • όταν ο ασθενής πάσχει από αυχενική μυελοπάθεια
 • όταν αποτύχει η συντηρητική αγωγή

Η επιλογή της κατάλληλης επέμβασης εξαρτάται από τη θέση της δισκοκήλης, την ύπαρξη ή όχι αστάθειας, τη συμπτωματολογία, την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Πρόκειται για υπερσύγχρονες και καινοτομικές τεχνικές και  περιλαμβάνουν

 • Οπίσθια τρηματεκτομή (κατά Frykholm)
 • Πεταλεκτομή
 • Πρόσθια μικροδισκεκτομή με ή χωρίς σπονδυλοδεσία
 • Πρόσθια σωματεκτομή με σπονδυλοδεσία