ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 
Ταμεία
& Εξετάσεις
Αξονική
Μαγνητική Τομογραφία
Ακτινογραφίες
Υπέρηχοι
Triplex Αγγείων
Καρδιάς
Μικροβιολογικές Γαστρο/πηση
Κολονο/πηση
ΕΟΠΥΥ
ΕΥΔΑΠ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΟΕΑΠ
ΓΕΝ-ΓΕΣ-ΓΕΑ ΛΙΜ. ΣΩΜΑ    

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

 
 

__ ΕΟΠΥΥ
__ ΕΥΔΑΠ
__ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
__ ΕΔΟΕΑΠ
__ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

__ Allianz
__ Generali Life
__ Αγροτική Ασφαλιστική
__ Bupa Internatiomale
__ Axa PPP

__ Interamerikan
__ International Life
__ Ευρωπαϊκή Πίστη
__ Alico
__ Alpha Ασφαλιστική
__ Εθνική Ασφαλιστική
__ ING – ING AEOAAZ
__ Groupama Phoenix
__ Eurolife ERB
__ AXA
__ Interasco
__ Ατλαντική Ένωση
__ CNP Cyprialife
__Prime Insurance